Členství v RESYSu

členem občanského sdružení RESYS - záchranná služba se může stát každý občan ČR bez ohledu na rasu, národnost, sociální postavení, náboženské vyznání či politické přesvědčení, který respektuje základní principy jeho poslání, chce se podílet na jeho činnosti, chce využívat výhody členství a zaváže se dodržovat povinnosti z členství vyplývající. Členem se může stát i osoba, která není občanem ČR a to se souhlasem Správní rady.

Členství je dobrovolné a vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na příslušné období. Základní členský příspěvek na rok činí 400,- Kč.


Členská přihláška