Členství

Jsou Vám sympatické naše cíle a poslání ? Nabízíme Vám smysluplné využití Vašeho volného času v rámci realizace našich projektů. V případě zájmu o členství nás neváhejte kontaktovat. Prostřednictvím mailu nám zašlete motivační dopis obsahující důvody proč se chcete realizovat právě u nás a jaké máte k této činnosti předpoklady.

RESYS - záchranná služba je dobrovolným a nezávislým spolekm založeným ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ve znění později přijatých změn a doplňků. Jeho úkoly jsou šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci; podílet se na zdravotnickém zabezpečování sportovních, rekreačních a kulturních akcí podle stanovených podmínek a na základě dohody s pořadatelem; provozovat zařízení první pomoci; spolupracovat s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách a hromadných neštěstích; podílet se na ochraně životního prostředí; vytvářet materiálně technické podmínky pro činnost vlastních záchranářů a zabezpečovat jejich odborné vzdělávání; vytvářet odborné publikace, propagační a instrukční materiály zaměřené na zdravotnicko-záchrannou činnost; při naplňování cílů spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí.