Dokumenty

právní předpisy související se zdravotním zajištěním letních táborů

Výtah ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - platné od 1.4.2016 ke stažení

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti č. 106/2001 Sb. - znění po novelizaci, která vešla v platnost 1.1.2014 ke stažení

 

vzory formulářů

Posudek zdravotní způsobilosti dítěte ke stažení

Posudek zdravotní způsobilosti vedoucí pracovníci ke stažení

Zdravotní deník připravujeme

 

ostatní

Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (zdroj SZÚ)


Ceny dalších úkonů

Úkon cena
Přezkoušení v řádném termínu 350 Kč
Přezkoušení mimořádnný termín 1.850 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení s udáním roku absolvování kurzu 300 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení bez udání roku absolvování kurzu 500 Kč