Kontakt

pro oblast Vysočina a Praha:

RESYS - záchranná služba
582 45 Uhelná Příbram 132 

IČO 26678322

Telefon: 566 466 262, 216 216 818

Bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu 2200389080 / 2010

Email:

 

pro oblast Středočeský kraj:

RESCUE SYSTEM

IČO 01305514

Telefon: 321 123 757, 314 314 369

Bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu 2700389095 / 2010

Email:


RESYS - záchranná služba je dobrovolným a nezávislým spolekm založeným ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ve znění později přijatých změn a doplňků. Jeho úkoly jsou šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci; podílet se na zdravotnickém zabezpečování sportovních, rekreačních a kulturních akcí podle stanovených podmínek a na základě dohody s pořadatelem; provozovat zařízení první pomoci; spolupracovat s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách a hromadných neštěstích; podílet se na ochraně životního prostředí; vytvářet materiálně technické podmínky pro činnost vlastních záchranářů a zabezpečovat jejich odborné vzdělávání; vytvářet odborné publikace, propagační a instrukční materiály zaměřené na zdravotnicko-záchrannou činnost; při naplňování cílů spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí.