Jedním z hlavních úkolů naší  organizace je šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci. Pořádáme několik typů kurzů první pomoci se všeobecným nebo specifickým zaměřením. Od počátku se maximálně snažíme o naplnění motta:

... první pomoc jednoduše

Výukou první pomoci se zabýváme od roku 2004. Naši lektoři jsou profesní zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na zdravotnických záchranných službách a urgentních odděleních nemocnic - díky tomu se s vámi podělíme o pohled ze strany profesionálů, který je opřen o každodenní praxi a vyvrátíme i stále opakované mýty. Během kurzů se snažíme o vytvoření příjemné a neformální atmosféry. Jsme vzdělávací zařízení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

... neškolíme, předáváme z profesionální praxe co umíme nejlépe

Kurzy realizujeme v lokalitách Praha 9 - Horní Počernice, Uhelná Příbram u Chotěboře, Mělník, Brno a v případě dostatečného počtu účastníků v celé ČR.

V případě zájmu poskytneme kontakty na reference, dle příslušného typu kurzu.

Ceny našich kurzů odráží skutečné výdaje a nevytvářejí zisk. Získané finanční prostředky mohou sloužit i k naplňování hlavních cílů naší organiazce, k nákupu výukových pomůcek a záchranářského vybavení.


připravujeme přednášku

PRVNÍ POMOC U MALÝCH DĚTÍ

místo konání Praha 9 (nedaleko CČM)

termín upřesníme - březen 2018

určeno maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům i ostatním zájemcům

účast je bezplatná


RESYS - záchranná služba je dobrovolným a nezávislým spolekm založeným ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ve znění později přijatých změn a doplňků. Jeho úkoly jsou šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci; podílet se na zdravotnickém zabezpečování sportovních, rekreačních a kulturních akcí podle stanovených podmínek a na základě dohody s pořadatelem; provozovat zařízení první pomoci; spolupracovat s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách a hromadných neštěstích; podílet se na ochraně životního prostředí; vytvářet materiálně technické podmínky pro činnost vlastních záchranářů a zabezpečovat jejich odborné vzdělávání; vytvářet odborné publikace, propagační a instrukční materiály zaměřené na zdravotnicko-záchrannou činnost; při naplňování cílů spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí.