Jedním z hlavních úkolů naší  organizace je šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci. Pořádáme několik typů kurzů první pomoci se všeobecným nebo specifickým zaměřením. Od počátku se maximálně snažíme o naplnění motta:

... první pomoc jednoduše

Výukou první pomoci se zabýváme od roku 2004. Naši lektoři jsou profesní zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na zdravotnických záchranných službách a urgentních odděleních nemocnic - díky tomu se s vámi podělíme o pohled ze strany profesionálů, který je opřen o každodenní praxi a vyvrátíme i stále opakované mýty. Během kurzů se snažíme o vytvoření příjemné a neformální atmosféry. Jsme vzdělávací zařízení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

... neškolíme, předáváme z profesionální praxe co umíme nejlépe

Kurzy realizujeme v lokalitách Praha 9 - Horní Počernice, Uhelná Příbram u Chotěboře, Mělník, Brno a v případě dostatečného počtu účastníků v celé ČR.

V případě zájmu poskytneme kontakty na reference, dle příslušného typu kurzu.

Ceny našich kurzů odráží skutečné výdaje a nevytvářejí zisk. Získané finanční prostředky mohou sloužit i k naplňování hlavních cílů naší organiazce, k nákupu výukových pomůcek a záchranářského vybavení.