Akreditace

Akreditace MŠMT

 

rekvalifikace

Zdravotník zotavovacích akcí 2009 č.j. 20445/09-24/1040 ze dne 9.11.2009 str.1 str.2

Zdravotník zotavovacích akcí 2012 č.j. MSMT-44672/12-212/1028 ze dne 19.12.2012 str.1 str.2

Člen první pomoci 2013 č.j. MSMT-11019/13-212/273 ze dne 17.6.2013

 

systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Akreditace vzdělávacího zařízení str.1

Akreditace vzdělávacích programů str.1 str.2

Zdravotník zotavovacích akcí č.j. 2038/2013-201-114

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky č.j. 2038/2013-201-114

 

odborný garant: Bc. Jakub Holeňa, DiS. - zdravotnický záchranář ZZS SČK