CPP srpen 2013

termín konání: 23.8. - 1.9.2013

cena: 2.400 Kč (cena je zvýhodněna oproti běžné 5.000 Kč)

místo konání: bude upřesněno dle počtu přihlášených účastníků

vstupní podmínky: věk nad 18 let, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Kurz je určen těm co to myslí s první pomocí opravdu vážně. Cílem kurzu je připravit kvalifikované pracovníky pro poskytování a školení první pomoci. Uplatnění naleznou především jako vyučující první pomoci (v autoškolách §22 zákona 247/2000 Sb., firmách v rámci BOZP, všech typech škol ap.), jako zdravotníci na různých akcích (školách v přírodě, táborech, lyžařských kurzech ap.), jako zdravotní dozor na kulturních a společenských akcích a uplatnění mohou najít i u nás při školeních a zjištění zdravotnických dozorů.

Lektoři jsou profesní zdravotničtí pracovníci pracující na záchranných službách a urgentních odděleních nemocnic. Budeme se snažit o vytvoření příjemné neformální atmosféry a značnou část kurzu se budeme věnovat praktickému ošetřování reálně maskovaných zranění.

Jelikož kurz bude probíhat zážitkovou formou očekávejte, že vedle sezení v učebně se budeme také hodně pohybovat v přírodě a můžete si sáhnout až na dno svých sil. Pro všechny účastníky bude připravena soutěž o hodnotné ceny.

Výuka bude probíhat 4 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne. Další odpolední a večerní program bude po dohodě účastníků společný, individuální nebo věnovaný dalším praktickým situacím.

ukončení kurzu: písemný test, praktická zkouška - úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností
kurz je akreditován MŠMT - č.j. MSMT-11019/13-212/273

maximální počet účastníků: 20
přihlášky do obsazení maximálním počtem účastníků nebo do 31.5.2013
s přihláškou se hradí záloha 400 Kč a doplatek do 30.6.2013