ASISTENCE

zajišťujeme zdravotnické asistence a prezentace záchranářské techniky na kulturních, společenských, sportovních a jiných akcích

Pro zdravotnické asistence disponujeme

  • lékaři
  • zdravotnickými záchranáři 
  • všeobecnými sestrami 
  • zdravotnickými asistenty
  • pro zajištění větších akcí: členy první pomoci (absolventy rekvalifikačních kurzů, nebo studenty zdravotnických oborů vyšších a vysokých škol)
  • zdravotnickými vozidly RLP, RZP, DRNR s vybavením
  • motorovým člunem s pevným kýlem

Dle charakteru a rizika akce, počtu účastníků, místních podmínek a možnosti transportu dohodneme s objednavatelem optimální personální a technické zabezpečení zdravotnikcé asistence na akci.


RESYS - záchranná služba je dobrovolným a nezávislým spolekm založeným ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ve znění později přijatých změn a doplňků. Jeho úkoly jsou šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci; podílet se na zdravotnickém zabezpečování sportovních, rekreačních a kulturních akcí podle stanovených podmínek a na základě dohody s pořadatelem; provozovat zařízení první pomoci; spolupracovat s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách a hromadných neštěstích; podílet se na ochraně životního prostředí; vytvářet materiálně technické podmínky pro činnost vlastních záchranářů a zabezpečovat jejich odborné vzdělávání; vytvářet odborné publikace, propagační a instrukční materiály zaměřené na zdravotnicko-záchrannou činnost; při naplňování cílů spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí.