ASISTENCE

zajišťujeme zdravotnické asistence a prezentace záchranářské techniky na kulturních, společenských, sportovních a jiných akcích

Pro zdravotnické asistence disponujeme

  • lékaři
  • zdravotnickými záchranáři 
  • všeobecnými sestrami 
  • zdravotnickými asistenty
  • pro zajištění větších akcí: členy první pomoci (absolventy rekvalifikačních kurzů, nebo studenty zdravotnických oborů vyšších a vysokých škol)
  • zdravotnickými vozidly RLP, RZP, DRNR s vybavením
  • motorovým člunem s pevným kýlem

Dle charakteru a rizika akce, počtu účastníků, místních podmínek a možnosti transportu dohodneme s objednavatelem optimální personální a technické zabezpečení zdravotnikcé asistence na akci.